Croatia Music Festivals - Folklore and dance festivals

Opći uvjeti

Opći uvjeti za turističke usluge -pdf
Turistička agencija Autotrans d.d. pruža  usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.
Poslove  turističke agencije vodi : Tamara Černeka, direktorica


PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8 DANA OD DANA POVRATKA S PUTOVANJA NA ADRESU:
AUTOTRANS d.d., Turistička agencija, Šetalište 20.travnja 18, 51 557 CRES 
Fax: 051 337 209 , E-mail: reklamacije@arriva.com.hr
Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.

 Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb: http://www.mint.hr/kontakti-11427/turisticka-inspekcija-11428/11428

 

www.croatiaevent.com uses cookies to deliver the best possible web experience. By using our website you agree on our cookie usage policy. Find more information in our Cookie policy.